Image is not available

2019

10-12 MAJA

RADOMSKI

Zlot Gitarowy

Zapisy do 25 kwietnia 2019

Slider

Aktualności

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskim festiwalu gitarowym, który jest pierwszą tego typu imprezą organizowaną w naszym mieście. Wspaniała sala koncertowa

Piątek 10 maja 2019

9.00 – 18.00 przesłuchania uczestników konkursu

19.00 – koncert zespołu Erlendis Quartet

Informacje o konkursie

Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu i Festiwalu Gitarowego Szkół Muzycznych I i II stopnia – „Radomski Zlot Gitarowy” jest Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu oraz Towarzystwo Muzyczne w Radomiu.

 

Współorganizatorami konkursu są: Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu oraz Ognisko Muzyczne MałyMuzyk.

Image

Konkurs odbędzie się w dniach 10 – 12 maja 2019 r. w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Pendereckiego ZSM im. Oskara Kolberga w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 70.

Celem Konkursu jest promowanie utalentowanych młodych wykonawców, konfrontacja poziomu i osiągnięć dydaktycznych, wymiana doświadczeń między pedagogami z różnych ośrodków. Celem imprezy jest również popularyzacja kultury, a w szczególności muzyki gitarowej na terenie miasta Radomia, powiatu radomskiego oraz województwa mazowieckiego.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeznaczony jest dla uczniów klas gitary szkół muzycznych I i II stopnia.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online aby wziąć udział w konkursie

Zapisy do 25 kwietnia 2019

Akceptuję Regulamin oraz zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 100 zł na konto:

BANK PEKAO SA II ODDZIAŁ W RADOMIU
RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MUZYCZNYCH
25 CZERWCA 70
26-600 RADOM
50 1240 3259 1111 0010 4843 9391
z dopiskiem „Radomski Zlot Gitarowy 2019” najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2019.

Program konkursu

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

urodzeni po 31 grudnia 2008

Layer 22

Dwa, lub więcej dowolnych utworów zróżnicowanych pod względem formy, charakteru i okresu powstania.

Layer 22

czas prezentacji do 10 minut

urodzeni po 31 grudnia 2003

Layer 22

1. Dowolnie wybrana forma cykliczna: sonata / sonatina / rondo / allegro sonatowe / temat z wariacjami / fuga / przynamniej 2 kontrastowe części suity/partity
2. Program dowolny

Layer 22

czas prezentacji do 15 minut

urodzeni po 31 grudnia 1998

Layer 22

1. Dowolnie wybrana etiuda,
2. Utwór z epoki renesansu, lub baroku
3. Dowolnie wybrana forma cykliczna: sonata / sonatina / rondo / allegro sonatowe / temat z wariacjami / fuga / przynamniej 2 kontrastowe części suity/partity
4. Program dowolny

Layer 22

czas prezentacji do 20 minut

Grupa 1

urodzeni po 31 grudnia 2008

Layer 22

Dwa, lub więcej dowolnych utworów zróżnicowanych pod względem formy, charakteru i okresu powstania.

Layer 22

czas prezentacji do 10 minut

Kolejność występów zostanie ustalona przez Organizatora w drodze losowania. Przesłuchania są otwarte dla publiczności. Czas trwania występu konkursowego powinien być ściśle przestrzegany. Przekroczenie limitu czasu występu może spowodować przerwanie występu uczestnika przez przewodniczącego Jury. Program występu musi być wykonany z pamięci.

Jury konkursu

Image

prof. Andrzej Mokry

Przewodniczący Jury

Image

mgr Adrian Furmankiewicz

Nagrody

Spośród Laureatów pierwszych nagród we wszystkich grupach Jury Konkursu wybierze zdobywcę Grand Prix.

Zdobywca Grand Prix otrzyma od organizatorów zaproszenie do wykonania recitalu:

Image
  • Na XVI Międzynarodowym Festiwalu Gitarowym w Zielonej Górze w 2020 roku.

  • W Cyklu koncertów gitarowych w Centrum Kultury Łowicka w Warszawie.

  • Podczas II Międzynarodowego Konkursu Gitarowego w Katowicach w 2020 roku

  • W Sali Koncertowej im. Krzysztofa Pendereckiego w Radomiu w terminie uzgodnionym z Laureatem.

  • W Sali koncertowej szkoły muzycznej I stopnia w Kozienicach.

Ponadto w Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe i wyróżnienia dla Laureatów Konkursu.

Tytuł Laureata Konkursu otrzymują zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej grupie. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa.

Sponsorem nagród rzeczowych jest firma Interton Classic

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy nad Radomskim Zlotem Gitarowym objęli:

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

oraz Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski

Image
Image

Sponsorzy

Interton
RISKOTES
Rustykalna
Rustykalna
Interton
RISKOTES
Rustykalna
Rustykalna
RISKOTES
Rustykalna
Image
Image
Image

KRZYSZTOF
NIEBORAK

Piano Serwis
Damian Maksymiuk

Image
Pirsummedia

Patronat medialny

Partnerzy

Image
Logo

 

ZSM im. Oskara Kolberga w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 70
tel:. 48 362 66 65 | info@radomskizlotgitarowy.pl

koordynator artystyczny festiwalu:
Paweł Kwaśny
e-mail: pawel.kwasny@muzycznaradom.pl