Image is not available

2019

10-12 MAJA

II RADOMSKI

Zlot Gitarowy

Zapisy do 16 listopada 2020

Slider

Aktualności

Zapraszamy do obejrzenia transmisji na żywo z koncertu finałowego, ktory odbędzie się w sobotę 19 grudnia o godzine 18.00 w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Pendereckiego w Radomiu

Igor Kukawski - zdobywca Grand Prix Radomskiego Zlotu Gtarowego 2020

Wyniki II Radomskiego Zlotu Gtarowego

 

Informacje o konkursie

Organizatorami II Ogólnopolskiego Konkursu i Festiwalu Gitarowego „Radomski Zlot Gitarowy” są: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu oraz Towarzystwo Muzyczne w Radomiu.

 

Współorganizatorami Konkursu i Festiwalu są: Samorząd Województwa Mazowieckiego, oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Image

Konkurs odbywa się w formie wirtualnej - uczestnicy zamieszczają nagrania swoich prezentacji na portalu YouTube. Jury konkursu również pracuje zdalnie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Festiwalu oraz w mediach społecznościowych.


19. Grudnia 2020 w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Pendereckiego ZSM im. Oskara Kolberga w Radomiu podczas galowego wystąpi zdobywca Grand Prix II Ogólnopolskiego Zlotu Gitarowego 2020.

Celem Konkursu i Festiwalu jest promowanie utalentowanych młodych wykonawców, konfrontacja poziomu i osiągnięć dydaktycznych, wymiana doświadczeń między pedagogami z różnych ośrodków. Celem imprezy jest również popularyzacja kultury, a w szczególności muzyki gitarowej na terenie miasta Radomia, powiatu radomskiego oraz województwa mazowieckiego. Szczególnie w czasie kiedy pandemia COVID-19 spowodowała odwołanie , lub ograniczenie dużej części imprez kulturalnych w ogóle, a festiwali i konkursów gitarowych w szczególności celem, jaki przyświeca organizatorom jest podtrzymanie tradycji Radomskiego Zlotu Gitarowego i danie młodym adeptom sztuki gitarowej szansy zaprezentowania szerokiej publiczności efektów pracy swojej i pedagogów.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online aby wziąć udział w konkursie

Zapisy do 16 listopada 2020

Akceptuję Regulamin oraz zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 50zł na konto:

BANK PEKAO SA II ODDZIAŁ W RADOMIU
RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MUZYCZNYCH
25 CZERWCA 70
26-600 RADOM
50 1240 3259 1111 0010 4843 9391
tytuł wpłaty : wpłata na RR - Radomski Zlot Gitarowy 2020

najpóźniej do dnia16 listopada 2020.

 

Wyślij zgłoszenie

Program konkursu

Grupa 1

urodzeni po 31 grudnia 2012

Layer 22

 

Program dowolny

 

Layer 22

czas prezentacji do 7 minut

Grupa 2

urodzeni po 31 grudnia 2009

Layer 22


Dwa, lub więcej dowolnych utworów zróżnicowanych pod względem formy, charakteru i okresu powstania.

Layer 22

czas prezentacji do 10 minut

Grupa 3

urodzeni po 31 grudnia 2004

Layer 22

1. Dowolnie wybrana z podanych niżej forma cykliczna:
    • sonata
    • sonatina
    • rondo
    • allegro sonatowe (może być również częścią większego cyklu)
    • temat z wariacjami
    • fuga
    • przynamniej 2 kontrastowe części suity/partity

2. Program dowolny

Layer 22

czas prezentacji do 17 minut

Grupa 4

urodzeni po 31 grudnia 1999

Layer 22

1. Dowolnie wybrana etiuda,
2. Utwór z epoki renesansu, lub baroku
3. Dowolnie wybrana z podanych poniżej forma cykliczna:
    • sonata
    • sonatina
    • rondo
    • allegro sonatowe (może być również częścią większego cyklu)
    • temat z wariacjami
    • fuga
    • przynamniej 2 kontrastowe części suity/partity
4. program dowolny
Utwory z pozycji 2 i 3 programu obowiązkowego nie mogą się pokrywać.

 

Layer 22

czas prezentacji do 23 minut

Grupa 1

urodzeni po 31 grudnia 2012

Layer 22

Program dowolny

Layer 22

czas prezentacji do 7 minut

Kryteria, jakie powinno spełniać nagranie:

 1. Nagranie w formie filmu musi zostać zamieszczone w ogólnodostępnym serwisie YouTube. Link do nagrania uczestnicy przesyłają wraz ze zgłoszeniem w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Program musi być w całości wykonany z pamięci.
 3. Sfilmowana prezentacja uczestnika musi stanowić jeden niepodzielny plik, nie może być sklejony z kilku nagrań, nagrania nie można edytować cyfrowo ani dodawać efektów wizualnych lub brzmieniowych. Zamiarem organizatorów jest uzyskanie efektu możliwie najbardziej zbliżonego do występu na scenie, stąd dopuszcza się możliwość np. strojenia instrumentu, czy krótkiego oddechu między utworami.
 4. Nagranie musi się odbyć na gitarze klasycznej, nie podłączonej do wzmacniacza.
 5. Film musi zostać nagrany w terminie od 20.09.2020 do 16.11.2020.
 6. Dostęp do nagrania nie może być blokowany, ani ograniczany do dnia zakończenia konkursu i ogłoszenia wyników.
 7. Na filmie musi być widoczna cała sylwetka wykonawcy.
 8. Tytuł nagrania ma obejmować: imię i nazwisko uczestnika, opis nagrania ma obejmować repertuar z uwzględnieniem: kompozytora, tytułu utworu, ewentualnych numerów, opusów, części itp.
 9. Jakość nagrania nie podlega ocenie, jednak w przypadku sytuacji uniemożliwiającej dokonanie rzetelnej oceny prezentacji uczestnika z powodu bardzo słabej jakości nagrania, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do anulowania zgłoszenia.
 10. Za czas prezentacji uznaje się całkowity czas trwania filmu.
 11. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć czasu przewidzianego w regulaminie dla każdej z grup.

Nagrody i wyróżnienia

Image
 1. W Konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Tytuł Laureata Konkursu otrzymują zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej grupie. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa.
 2. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.
 3. Spośród Laureatów pierwszych nagród we wszystkich grupach Jury Konkursu wybierze zdobywcę Grand Prix.
 4. Zdobywca Grand Prix otrzyma Statuetkę Grand Prix II Radomskiego Zlotu Gitarowego oraz zaproszenie do wykonania recitalu w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Pendereckiego w Radomiu w dniu 19 grudnia 2020. Jeżeli zorganizowanie koncertu w tym dniu będzie niemożliwe z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 koncert i wręczenie statuetki odbędą się w najbliższym możliwym terminie uzgodnionym z laureatem.
 5. Jury uhonoruje dyplomem nauczycieli za przygotowanie wyróżniających się uczestników Konkursu.
 6. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród pozaregulaminowych.

Laureat Grand Prix pierwszej edycji Radomskiego Zlotu Gitarowego

Robert Kwiedacz

Wyróżnienie w XIII Międzynarodowym Konkursie Gitary Klasycznej Anna Amalia Wettbewerb fur junge Gitarristen – Weimar (Niemcy) 2017,
II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Gitary Klasycznej – Bratysława (Słowacja) 2016,
Wyróżnienie w XVIII Międzynarodowym Konkursie Gitary Klasycznej – Trzęsacz, 2015.
Od kilku lat uczestniczy w cyklicznych kursach i warsztatach gitarowych. Występował między innymi w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w Centrum Łowicka w Warszawie oraz w sali Kameralnej im. Marii Fołtyn w ZSM im. Oskara Kolberga w Radomiu.
Jest stypendystą Prezydenta Miasta Radomia oraz był stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w roku szkolnym 2017/2018 .

Robert Kwiędacz urodził się w 2004 roku i jest uczniem klasy 4 II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku 7 lat w klasie gitary klasycznej Zbigniewa Woźnego. Obecnie kontynuuje naukę w szkole II stopnia a jego nauczycielem jest dr Paweł Kwaśny.
Jego najważniejsze osiągnięcia to:
1 miejsce w I Międzynarodowym Konkursie Gitarowym - Katowice 2019,
1 miejsce i Grand Prix w Radomskim Zlocie Gitarowym – Radom 2019,
Laureat i Najlepszy Gitarzysta XXIV Słupeckich Spotkań Muzycznych - Słupca 2018,
2 miejsce w XX Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Gitarowym im. Czesława Droździewicza - Krynica Zdrój 2020,
Wyróżnienie w 21. Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Gitarowym - Żory 2018,
Wyróżnienie w X Ogólnopolskim Festiwalu Gitarowym - Chełm 2018,
III miejsce w International Guitar Festival Rust – Rust (Austria) 2018,
Laureat XXIII Słupeckich Spotkań Muzycznych – Słupca 2017,
II miejsce oraz Nagroda Specjalna w Międzynarodowym Konkursie Gitary Klasycznej imienia Fernando Sora – Frydek Mistek (Republika Czeska) 2017,
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gitary Klasycznej „Gitara na Kresach” – Chełm 2017 oraz 2015.

Robert Kwiedacz
Robert Kwiedacz

Robert Kwiędacz urodził się w 2004 roku i jest uczniem klasy 4 II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku 7 lat w klasie gitary klasycznej Zbigniewa Woźnego. Obecnie kontynuuje naukę w szkole II stopnia a jego nauczycielem jest dr Paweł Kwaśny.
Jego najważniejsze osiągnięcia to:
1 miejsce w I Międzynarodowym Konkursie Gitarowym - Katowice 2019,
1 miejsce i Grand Prix w Radomskim Zlocie Gitarowym – Radom 2019,
Laureat i Najlepszy Gitarzysta XXIV Słupeckich Spotkań Muzycznych - Słupca 2018,
2 miejsce w XX Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Gitarowym im. Czesława Droździewicza - Krynica Zdrój 2020,
Wyróżnienie w 21. Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Gitarowym - Żory 2018,
Wyróżnienie w X Ogólnopolskim Festiwalu Gitarowym - Chełm 2018,
III miejsce w International Guitar Festival Rust – Rust (Austria) 2018,
Laureat XXIII Słupeckich Spotkań Muzycznych – Słupca 2017,
II miejsce oraz Nagroda Specjalna w Międzynarodowym Konkursie Gitary Klasycznej imienia Fernando Sora – Frydek Mistek (Republika Czeska) 2017,
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gitary Klasycznej „Gitara na Kresach” – Chełm 2017 oraz 2015.

Wyróżnienie w XIII Międzynarodowym Konkursie Gitary Klasycznej Anna Amalia Wettbewerb fur junge Gitarristen – Weimar (Niemcy) 2017,
II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Gitary Klasycznej – Bratysława (Słowacja) 2016,
Wyróżnienie w XVIII Międzynarodowym Konkursie Gitary Klasycznej – Trzęsacz, 2015.
Od kilku lat uczestniczy w cyklicznych kursach i warsztatach gitarowych. Występował między innymi w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w Centrum Łowicka w Warszawie oraz w sali Kameralnej im. Marii Fołtyn w ZSM im. Oskara Kolberga w Radomiu.
Jest stypendystą Prezydenta Miasta Radomia oraz był stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w roku szkolnym 2017/2018 .

Robert Kwiedacz

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy nad Radomskim Zlotem Gitarowym objął

Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski

Image

Sponsorzy

Interton
RISKOTES
RISKOTES
Rustykalna
Rustykalna
Rustykalna
Rustykalna
Image
Interton
RISKOTES

Piano Serwis
Damian Maksymiuk

Image
Rustykalna
Image
Image
Image
Pirsummedia
Pirsummedia
Mały Muzyk ognisko muzyczne
Image

Patronat medialny

Partnerzy

Image
Logo

 

ZSM im. Oskara Kolberga w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 70
tel:. 48 362 66 65 | info@radomskizlotgitarowy.pl

koordynator artystyczny festiwalu:
Paweł Kwaśny
e-mail: pawel.kwasny@muzycznaradom.pl