Organizatorzy

Zorganizowanie Radomskiego Zlotu Gitarowego jest możliwe dzięki pasji, wysiłkowi, pracy a także wsparciu finansowemu ludzi związanych z następującymi instytucjami:

Muzyczny Radom
Towarzystwo muzyczne w Radomiu
Rada Rodziców
Ognisko Muzyczne Mały Muzyk